VID KÖP OCH RENOVERING AV BOSTAD

Vi ser till att fakta kommer fram om fukt, asbest och mögel. Vi sköter kartläggningar, provtagningar, mätningar, saneringar och torkningar inom dessa områden.

Ab Asve-San Oy har varit närmare 30 år i saneringsbranschen. Att anlita oss är ett tryggt val. För att kunna svara på dina frågor om vad som behöver åtgärdas i ditt objekt, på vilket sätt vi kommer att utföra undersökningar och arbete åt just dig och hur vad det kommer att bli att kosta, är det bäst att du tar kontakt direkt till oss antingen via telefonnumren 0400 663826 alternativt 040 3583801 eller via kontaktformuläret. Vår e-postadress är info@asve-san.fi.

Vi utför även termograferingar. Med värmekamera lokaliseras då eventuella luftläckage och vi tar reda på ifall isolering saknas i konstruktionen. Man kan även lokalisera golvvärmeslingor, rörläckage samt fuktproblem med hjälp av termografering.

Tysta formtorkare kan hyras av oss.