VENTILATIONSRENGÖRING OCH INJUSTERING

Luften inomhus påverkar hur vi mår. Bland annat därför är det viktigt att regelbundet få luftkanalerna i fastigheten rengjorda.

Eftersom vi människor spenderar allt mera tid inomhus är det viktigt med ett bra inomhusklimat. Ibland tror man att de symptom man får av att vistas i en speciell byggnad beror på att det till exempel finns mögel där. Så kan förstås också vara fallet, men många gånger har det visat sig att ventilationssystemet är dysfunktionellt eller inte har blivit rengjort tillräckligt ofta. Luftkanalerna i en fastighet blir smutsiga med tiden och kan i värsta fall gro igen helt. Asve-San erbjuder ventilationsrengöring och injustering av luftflöden till alla slag av kunder.